Heeft u vragen?

0487 – 50 62 71

Disclaimer

De inhoud van deze website is door KORDES Bouw met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar KORDES Bouw kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen van onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid daarvan.

KORDES Bouw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventueel aan deze website gekoppelde bestanden.

Het is niet toegestaan de inhoud van deze website of onderdelen daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KORDES Bouw te kopieëren, gebruiken of verspreiden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze website maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Wij stellen het op prijs als u op deze website aangetroffen onrechtmatigheden bij ons zou willen melden.

Edwin en Anna-Marie Kordes